Schoolgids 2021-2022

Voor u ligt de schoolgids van obs Dubbeldam voor het schooljaar 2021 - 2022 . Deze gids is bedoeld om belangstellende ouders een beeld te geven van alles wat obs Dubbeldam te bieden heeft. U kunt hierbij denken aan ons tweetalige onderwijs en onze leerlingenzorg. In deze gids geven we u informatie over onze manier van werken en omgaan met kinderen. Verder proberen we antwoord te geven op veelvoorkomende vragen over de school.

Bij de totstandkoming van deze schoolgids hebben we gebruikgemaakt van de informatie die het team, de ouders uit de medezeggenschapsraad en de ouderraad ons hebben gegeven. 

 

Om de gids prettig leesbaar te houden hebben we deze in een wat meer informele vorm opgesteld. U vindt daarom in deze gids geen opsomming van feiten, maar een aantal hoofdstukken waarin we informatie hebben samengebracht en toegelicht. 

We vinden het belangrijk om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van onze school. We proberen in deze schoolgids onze informatie daarom zo helder en compleet mogelijk weer te geven. Echter, persoonlijk contact blijft het belangrijkst. U bent dan ook altijd van harte welkom bij de directie of  een leerkracht om ons te voorzien van feedback en om uw vragen te stellen. Dit kan ook via ons e-mailadres: info.dubbeldam@opod.nl

hier kunt u onze schoolgids verder lezen

 
Cookie instellingen